Wiersma-Reitsma Stichting

2de informatieavond zorg op 17 oktober 2018

Op 17 oktober 2018 heeft de Wiersma-Reitsma Stichting in de Ikker in Burgum voor de 2de keer een voorlichtingsavond gehouden over het zorgbeleid van de Stichting voor ruim 20 vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeenten in N.O. Friesland.
Het was een informatieve avond, waarin PKN Eastermar een presentatie hield over over hun projecten, zoals Lokaal Loket, Social Miel en de inloopochtenden en PKN Trynwâlden over het project Mei elkoar en Foar elkoar, om af te sluiten met een inleiding van dhr. Rink de Vries over de “Arme kant fan Fryslân”.
een mooie en interessante avond!