Wiersma-Reitsma Stichting

Aanvraag donaties

Let op: u dient deze aanvraag in één keer in te vullen! Het kan niet tussentijds worden opgeslagen. U kunt maximaal 8mb aan bijlagen toevoegen. Mocht u om welke reden dan ook het formulier toch niet in één keer kunnen invullen, dan kunt u hier een word versie vinden. Deze kunt u uploaden, emailen of overnemen.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Adres

  Postcode en Woonplaats

  Telefoonnummer

  Kamer van Koophandel nummer

  Bericht

  Dorp c.q. regio project

  Omschrijving en doel project

  Betrokken instellingen

  Status van de instellingen (vrijwilligers, professioneel)

  Omschrijving organisatie opzet

  Begroting opzet

  Financieringsopzet

  Exploitatie opzet