Wiersma-Reitsma Stichting

Geen categorie

5 jaars-overzicht donaties

De werkelijke donaties worden vergeleken met het beschikbare budget. Dit budget wordt berekend op basis van het jaarresultaat van de Stichting incl.het beleggingsresultaat. In de grafiek is het budget weergegeven zonder het beleggingsresultaat, omdat dat veelal geen direct beschikbare middelen…