Wiersma-Reitsma Stichting

Historie

De Wiersma-Reitsma Stichting (WRS) is opgericht in 1945 met als doel uitvoering te geven aan de wilsbeschikking van mw. Jeltsje Eeuwes Wiersma, overleden 29-12-1945.
Mw. Jeltsje Wiersma bezat een omvangrijk vermogen, voornamelijk bestaande boerderijen en landerijen in en rond Burum en Eastermar. Zij had deze samen met haar drie zusters geërfd van haar vader Eeuwe Wiersma in 1902 en van haar oom Dirk Gjalts Reitsma in 1924. Nadat haar zusters en ook haar man, Johannes Willem Hannema, waren overleden was zij enig erfgenaam zonder rechthebbende verwanten.*

In haar testament bepaalt mw. Wiersma heel nauwkeurig hoe haar nalatenschap beheerd moet worden. Uitgangspunten moeten zijn het doen van donaties vanuit christelijke naastenliefde en een grote betrokkenheid bij het platteland en ‘haar’ boeren.

De Wiersma-Reitsma Stichting probeert deze opdracht ook in deze tijd uit te voeren. Als voornaamste doel geldt het doen van donaties ten behoeve van leven en welzijn van de bevolking in haar werkgebied (Dongeradeel, Kollumerland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) en een beheer van de boerderijen en landerijen gericht op een verantwoorde continuïteit voor de Wiersma-Reitsma Stichting en voor de betrokken boeren.

Op dit moment bezit de Stichting 472 ha grond en een bedrag aan uitgegeven leningen en effecten van ruim € 1.000.000,-. Van de netto-opbrengst wordt ca. de helft gebruikt voor onderhoud en investeringen in grond en boerderijen. De andere helft wordt voornamelijk gedoneerd aan PKN gemeenten in haar werkgebied voor projecten gericht op leven en welzijn in de betrokken dorpen.

*) De geschiedenis van de beide families – Reitsma en Wiersma – is beschreven in het boek ‘Buitengewoon Gewoon’ van dhr. E. Bosma.

 

 

attachment