Wiersma-Reitsma Stichting

Pachtersavond 20 maart 2019

Zoals ook in 2015 zijn de pachters van de Stichting uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 maart 2019 voor informatie van het huidige pachtbeleid van de Stichting, maar ook om van gedachten te wisselen over het thema: “Sûne grûn”.

  • Joost Mulder uit Kollumerzwaag zal een korte inleiding verzorgen over dit onderwerp en waaraan die “Grûn” dan wel zou moeten voldoen.
  • Vervolgens is het de bedoeling dat we met elkaar in discussie gaan hoe u als pachter hieraan een bijdrage kunt leveren.
  • Maar ook hoe de Stichting uw inspanningen zou kunnen belonen op basis van eenvoudige en duidelijke criteria.

Kortom, het kan een interessante avond worden, die vooral bedoeld is om ideeën uit te wisselen, en zo mogelijk handvaten te bieden aan het bestuur van de Stichting voor nieuw pachtbeleid.

Bijna alle pachters waren aanwezig. Het was een geslaagde avond, waarin duidelijk werd dat de pachters tevreden zijn over het huidige beleid. Een aanpassing van het beleid, waarin ook rekening gehouden wordt met “Sûne grûn” is nog niet noodzakelijk en vraagt meer tijd, is de overheersende mening van de pachters.

Burgum, maart 2019.