Wiersma-Reitsma Stichting

Projecten

1. Boerderijen in Burum/Warfstermolen
Samen met de pachters is in 2014 begonnen met het moderniseren van het bedrijf door de bedrijfsgebouwen van de twee boerderijen meer in overeenstemming te brengen met het areaal. In 2014 is de bouw van een opslag, be- en verwerkingsloods voor aardappelen gerealiseerd, zodat er nu voldoende capaciteit is om het pootaardappel areaal verder uit te breiden. In 2015 wordt een plan gemaakt voor modernisering en uitbreiding van het melkveebedrijf; de familieboerderij van de Wiersma’s. WRS ondersteunt deze plannen van de pachters onder andere, voor zover nodig, door financiering.

2. Renovatie/groot onderhoud
In 2012 is de boerderij Nij Stedma in Eastermar gerenoveerd (buitenkant). Deze boerderij heeft geen agrarische bestemming meer en is in januari 2015 verkocht.
De boerderij Ald Stedma in Eastermar is in 2013 gerenoveerd. WRS beschouwt deze monumentale boerderij als de familieboerderij van de Reitsma’s.
Op dit moment (eind 2014)wordt gewerkt aan de afronding van een groot onderhoudsplan van de boerderij ‘de Torenplaats’ in Eastermar.

3. Donaties
In 2014 is veel aandacht geschonken aan het donatiebeleid van WRS. Besloten is om veel meer dan tot dusver de nadruk te leggen op projecten die van betekenis zijn voor leven en welzijn in de dorpen in het werkgebied. Voorts is besloten om, conform haar herkomst, met name projecten van PKN gemeenten gericht op dit doel te ondersteunen. Deze projecten gaan op termijn de bestaande meerjarige afspraken met betrekking tot de ondersteuning van pastorale zorg door PKN gemeenten vervangen (worden op grond hiervan na afloop niet weer verlengd).

4. Openheid
WRS wil transparanter gaan werken. Een eerste stap daartoe is het, begin 2015, in de lucht brengen van een website met informatie over WRS: herkomst, doel, beleid, bestuur, contact. In 2015 zal ook begonnen worden met het organiseren van contactavonden met pachters en PKN gemeenten.

5. Graven
WRS is in de legaatbrief opgedragen te zorgen voor een blijvend goed beheer van de familiegraven: Burum, Holwierde, Buitenpost en Eastermar. In Holwierde en Eastermar is dit beheer door de familie met een legaat ondergebracht bij de eigenaren van de begraafplaatsen en is WRS uitsluitend toezichthouder. De graven in Burum en Buitenpost zijn in beheer bij WRS.
In 2015 zal WRS van alle graven informatie op papier zetten. Deze zal ter beschikking worden gesteld aan de begraafplaats eigenaren en instellingen die toeristische routes uitzetten en beheren. De eigen website van WRS zal deze informatie ook vermelden.

 

Klik op onderstaande afbeelding voor een overzicht van de landerijen:

 

Topk_Oostra_Final 4